Bemutatkozunk

Az Egyesületet 2004-ben alapítottuk azért, hogy régiónk az Unió szerves, versenyképes részévé váljon, és ennek érdekében közhasznú tevékenységeket végezhessen. Együttműködünk helyi szervezetekkel, intézményekkel, valamint több éve igen jó kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetemmel. A programjainkban részt vevő önkéntesek, segítők száma több százra tehető, a programok által érintetteké pedig immár több ezerre. Évente hangsúlyos problémák megoldásával foglalkozunk, így a hallgatói esélyegyenlőséggel, a hallgatói lét és a munka világa közötti átmenet támogatásával, elősegítésével,  hátrányos és sérült rétegek képzésének és alkalmazásának lehetőségeivel, nehézségeivel. Gyermek- és ifjúságvédelmi  és kulturális tevékenységeink vannak, az egészségmegőrzés, a sport és az egészséges élet jelentőségének tudatosítására, valamint a régió civil szervezeteinek társadalmi felelősségvállalásának erősítésére törekszünk.

2009-ben az alábbi főbb tevékenységeket végeztük:

  • 2009. évi Debreceni Campus Fesztivál (az egyik legnagyobb országos ifjúsági fesztivál) civil falujának megvalósításában aktívan  közreműködtünk, amelynek eredményeként szorosabb együttműködés alakult ki több kárpátaljai és romániai jótékonysági és diákszervezetekkel
  • Részt vettünk a Civil Érdekérvényesítés és Lobbi a Balmazújvárosi Kistérségért Civil Szövetség megalakításában, és tevékenységében, mely a térségben civil integráció kezdeményezés közös programok és fejlesztések elősegítése érdekében
  • Részt vettünk a magyarországi felsőoktatási hallgatók sportrendezvényének a 2009. évi első Campus Olimpiának a szervezésében, lebonyolításában
  • Közreműködtünk a határmenti felsőoktatási intézmények első sport és kulturális találkozójának (2010) megszervezésében, ahol várhatóan több romániai felsőoktatási intézmény és hallgató (500 hallgató) is részt vesz
  • 2009-ben több oktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot, és  a szervezet 5 éves működésének köszönhetően lehetőségünk nyílik a SZJA 1%-os támogatását igénybe venni, amiből támogatni tudjuk az Észak-Alföldi Régió ifjúságát. 2010-ben együttműködést kezdtünk oktatási intézményekkel pl. a hortobágyi Nyitnikék Óvodával. 

Egyesületünk eszközellátottsága  megfelelőnek mondható az NCA támogatási programjának köszönhetően. Rendelkezünk egy asztali számítógéppel, nyomtatóval, multifunkcionális irodai géppel, scannerrel, fényképezőgéppel és 2009-ben sikerült egy videokamerát is vásárolnunk.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:  a tagok, illetve az Egyesület tevékenysége iránt érdeklődő kívülálló személyek részére sport- és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, a tagok sporttevékenységének támogatása, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység; gyermek és ifjúsági érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, pályakezdők képzése,, az Észak-Alföld civil közösségeinek magas színvonalú sport, kulturális, szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek szervezése, lehetőség szerinti anyagi támogatása. Az elmúlt időszakban az egyesület által végzett tevékenységek  nagyobb hányadát tette ki az elmúlt időszakban a sport és egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek. 2008-ben kezdtünk nyitni a kulturális tevékenységek felé, ezt mutatja a részvételünk a 2008, 2009. évi Campus Fesztivál civil falujában. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést, mellette erősíteni szeretnénk a kulturális tevékenységek elősegítését. Jelenleg is futó az ifjúságnak sport és kulturális tevékenységek részvételét segítő projektünket több szervezettel együttműködve valósítjuk meg. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az szervezetek intézmények közötti együttműködés elengedhetetlen céljaink megvalósításához.Az oldalon szereplő információk az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2010-ben! - Impresszum