Hírek


SAJTÓKÖZLEMÉNY 2010. november 24.

Az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tanórai és tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, 2010. január 29-én meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című TÁMOP–3.2.11/10/1 kódszámú pályázati kiírására Az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tanórai és tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének fejlesztése című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0001 azonosító számú  pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), mint közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette.
A pályázat megvalósításának időtartalma 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.
A projekt időtartalma alatt öt intézményben különböző tanórán kívüli szabadidős programok valósulnak meg:


•    Árpád Vezér Általános Iskola (Debrecen)
•    Csapókerti Általános Iskola  (Debrecen)
•    DE Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma (Debrecen)
•    Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma (Debrecen)
•    Nyitnikék Óvoda (Hortobágy)
•    Hajdúbagosi Napközi otthonos Óvoda (Hajdúbagos)

A program során a fenti 6 intézmény 41 csoportjában a következő szabadidős tevékenységek (szakkörök, foglalkozások) valósulnak meg: Természetjáró, természetvédő, természetfotó; Média; Újságírás, Varrószakkör, Virágkötő szakkör, Néptánc, Moderntánc, Zene, Drámajáték, Díszletkésztés, Művészeti szakkör, Mese kuckó, Barkács kuckó, Népek kultúrája főzőszakkör, Foci, Webrádió, Filmklub, Egészségnevelési szakkör.
A programban részt vevő intézmények diákjainak a projektidőszak során 2 alkalommal lehetőségük van egy KI MIT TUD? jellegű vetélkedőn bemutatni, megmutatni a szabadidős tevékenységeken elsajátított ismereteket.  

A projekt főbb irányvonalai:
•    előkészítési tevékenység
•    szabadidős tevékenységek megvalósítása
•    foglalkoztatás elősegítése (munkahelyteremtés)
•    tehetséggondozás
•    eszközbeszerzés
•    szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó anyagbeszerzés
•    projektmenedzsment tevékenység
•    kommunikáció, PR tevékenység

A projekt közvetlen célja a programban megvalósuló tevékenységek által a részvevő gyerekek, ifjúság személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére koncentrál. Közvetett célunk az együttműködési megállapodást kötő nevelési-oktatási intézményekkel a partnerség további erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 49 978 700 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


További információ:
Dr. Fenyves Veronika
30/6469608


Az oldalon szereplő információk az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2010-ben! - Impresszum