Hírek


TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0001 - 2010.09.01-2011.08-31

Az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tanórai és tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének fejlesztése

Az Észak-Alföld fejlődéséért Egyesület működésének alapvető céljai között szerepelnek többek között a gyermek. és ifjúságvédelmi tevékenységek, kulturális tevékenységek, programok lebonyolítása, nevelés, oktatás és a képességfejlesztés. Jelen program megvalósítása egyértelműen hozzájárul az egyesület céljainak teljesítéséhez, hiszen az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek - mint a gyermekek és tanulók számára elsődlegesen elérhető nem formális és informális tanulási lehetőségek - hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és  egészségtudatosságukat. A kulturális szervezetek és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A kulturális szervezetek olyan adottságokkal rendelkezhetnek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt. A kulturális intézmények, szervezetek nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően felkészült azok tudatos használatára. A kulturális intézmények formális oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen ezen intézmények tevékenységi körének "iskolabarát" elvű kibővítése, s az új típusú tevékenységek disszeminációja, különös tekintettel a nevelési-oktatási igényekre.


A projekt előkészítő szakaszában egy igényfelmérés kézült 32 intézmény részvételével. Az igényfelmérést kérdőíves felmérés formájában lett megvalósítva, internetes és személyes felkeresés segítségével. A 32 intézményből összesen 174 dolgozótól érkezett értékelhető kérdőív. A kérdőívek feldolgozása után feltárt eredmények egyértelműen alátámasztották a fejlesztés, a program indokoltságát. A fennt említett okok miatt az intézmények jelenleg nem tudnak, nem képesek finanszírozni hasonló tevékenységeket. Az egyesület a hortobágyi óvodával együttműködésben már több ideje megvalósít hasonló tevékenységeket, és remélhetőleg a projekt megvalósítása után a többi intézménnyel megkötött együttműködés is hosszú távú lesz.


A kulturális tevékenységek fejlesztését, meglétül elősegítését számos jogszabály, rendlelet pl. az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény ia kimondja a közösségi színtér biztosítása,a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatásának elősegítését.


A jelen program során az z Észak -Alföld Fejlődéséért Egyesület által nyújtott kínálat, a fejlesztés, új programsorozatok és foglalkozások kialakítása a későbbiekben más oktatási-nevelési intézmények számára is hasznosítható lesz, hiszen tényleges igények szerint az igényfelmérésben résztvevő nevelési-oktatási intézmények igényei szerint lett kialakítva. Bízunk abban, hogy az egyesületünk tagsága ezáltal bővülni tud, és fog. jelen program egyértelműen hozzájárul az egyesület stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításához, a kulturális tevékenység növeléséhez az egyesület tevékenységein belül.
Az oldalon szereplő információk az Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2010-ben! - Impresszum